Projekt: Oblikovanje glasila Zakladi

Podjetje: Dom Lukavci

Oblikovanje in priprava za tisk: Špela dizajn, Špela Miklavž s.p.

Tisk: Evrografis d.o.o.

Leto: December 2023