Naročnik: Daniela Ivanuš, Prevajanje DOT s. p.

Projekt: Oblikovanje logotipa in celostne grafične podobe, oblikovanje letakov, oblikovanje in izdelava spletne strani

Leto: 2020

Spletna stran: www.prevajanjedot.si