Projekt: Oblikovanje celostna podobe, facebook in spletne strani – Hill Cottage Haloze

Oblikovanje: Špela dizajn, Špela Miklavž s.p.

Tisk: Alinea tisk d.o.o.

Leto: 2022

Spletna stran: https://hillcottagehaloze.si/

Facebook: https://www.facebook.com/hillcottagehaloze