Projekt: Oblikovanje, prelom in priprava za tisk zbornika

Podjetje: Elektro in računalniška šola Ptuj

Oblikovanje: Špela dizajn, Špela Miklavž s. p.

Leto: 2023