Politika zasebnosti

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

Za podjetje Špela dizajn, Špela Miklavž s.p. (v tem dokumentu uporabljamo tudi »podjetje«, »mi«, »nas« in »naši«) je varstvo vaših osebnih podatkov, ki jih pridobimo, ko uporabljate spletno stran https://www.speladizajn.si/ (»spletna stran«), resno in odgovorno delo. Naša prednostna naloga je, da zbrane osebne podatke varujemo in obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

V politiki zasebnosti vas seznanimo s tem, katere vaše osebne podatke zbiramo, v kakšne namene zbiramo vaše osebne podatke, kaj z njimi počnemo, kako jih zavarujemo, in kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Varstvo vaših osebnih podatkov jemljemo skrajno resno in odgovorno. V celoti spoštujemo svoje obveznosti glede zakonite, poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov.

Za zagotavljanje skladnosti te Politike zasebnosti s predpisi na področju varstva osebnih podatkov si pridržujemo pravico do sprememb ali dopolnitev. O spremembah vas bomo pravočasno obvestili po e-pošti ali z objavo na spletni strani.

Predstavitev upravljavca

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s to Politiko zasebnosti, je podjetje Špela dizajn, Špela Miklavž s.p., Trtnikova ulica 8, 1260 Ljubljana – Polje, z matično številko 9086021000 in davčno številko SI85660396. Za kakršna koli morebitna vprašanja, povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov in uresničevanjem vaših pravic na podlagi veljavnih predpisov o varstvu osebnih podatkov, smo vam na voljo po e-pošti info@speladizajn.si.

Spoštujemo vaše osebne podatke in z njimi ravnamo po določbah Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnih predpisov, ki urejajo to področje.

Kategorije osebnih podatkov

Vaše osebne podatke zbiramo le, kadar je to nujno potrebno oz. ste v to privolili sami. Vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali, če namen oz. podlaga za njihovo obdelavo nista ustrezno utemeljena z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1) in Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (GDPR)) ter z našimi internimi politikami.

Vaši osebni podatki, ki jih zbiramo, so naslednji:

 1. osnovni osebni podatki, kot so ime in priimek, datum rojstva, elektronski naslov, naslov prebivališča (ulica, številka ulice, poštna številka, kraj, država), naslov za dostavo (ulica, številka ulice, poštna številka, kraj, država), telefonska številka in geslo za zagotovitev varnosti in uporabe naših storitev;
 1. podatki o uporabniškem računu spletne prodajalne, ko se odločite za posredovanje vaših podatkov preko spletnega profila, poleg osnovnih osebnih podatkov, ki nam jih posredujete ob registraciji, zbiramo tudi osebne podatke, kot so vsebine in podatki (informacije), ki jih naložite na uporabniški račun ali objavite, pošiljate, posredujete ali drugače delite z uporabo spletne strani (npr. komentarji, ipd.);
 1. podatki o nakupu in načinu plačila (npr. ob plačilu s plačilno oz. kreditno kartico obdelamo običajno količino podatkov, ki je nujno potrebna, da se plačilo izvede);
 1. tehnične informacije vašega brskalnika, računalnika ali mobilne naprave, ko dostopate do spletne strani www.speladizajn.si;
 1. posnetki video-nadzornega sistema (v primeru obiska sedeža podjetja).

Obdelovanje osebnih podatkov

Obdelovanje vaših osebnih podatkov poteka na podlagi naslednjih pravnih temeljev:

 1. Z obiskom spletne strani ste sprejeli in soglašali s Splošnimi pogoji uporabe te spletne strani in z nami sklenili pogodbo in/ali ste v postopku sklenitve pogodbe za nakup izdelkov skladno s Splošnimi prodajnimi pogoji. Ti Splošni pogoji so pravni temelj za obdelavo vaših osebnih podatkov. Podatki se kodirajo in se na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki in tako preprečujemo, da bi tretje osebe vaše osebne podatke prestregle. Na podlagi pogodbe obdelujemo tudi osebne podatke zaposlenih, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, in osebne podatke drugih sodelavcev, ki so posamezniki študentje in pogodbeni sodelavci, v obsegu, kot ga določa Zakon o urejanju trga dela oziroma Zakon o delovnih razmerjih.
 2. Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonskega pravnega temelja, in sicer na podlagi nacionalne zakonodaje (Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o avtorski in sorodnih pravicah idr.) in na podlagi drugih mednarodnih pogodb ter predpisov EU, ki nas obvezujejo, da v določenih primerih posredujemo osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.
 3. Osebne podatke lahko obdelujemo na podlagi zakonitega interesa v zvezi z izvajanjem pogodb iz točke 1 tega poglavja. V primeru uporabe zakonitega interesa podjetje vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Osebne podatke obdelujemo v naslednje namene:
 • v statistične namene in namene zbiranja demografskih podatkov in zanimanj obiskovalcev,
 • za ugotavljanje težav s strežnikom in urejanje spletnih strani,
 • za izvajanje poslovnih analiz,
 • za nadaljnji razvoj ponudbe,
 • za zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov,
 • za izboljšanje ali prilagoditev storitev posamezniku,
 • za ugotavljanje učinkovitosti promocijskih aktivnosti in oglaševanja,
 • na podlagi drugih zakonitih interesov.
 1. V določenih primerih lahko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše osebne privolitve(soglasja) za izvajanje trženjskih aktivnosti, kot so pošiljanje aktualnih novic, splošno obveščanje o ponudbi, novostih, ugodnostih, dogodkih, za obveščanje o ponudbi storitev, prilagojenih vašim osebnim interesom na podlagi profiliranja, ki ga uporabljamo v te namene. Osebna privolitev je povsem prostovoljna in ni pogoj za sklenitev pogodbe. Obdelava osebnih podatkov poteka v okviru z izjavo danega namena in dogovorjenih načinov obveščanja. Velja vse do preklica privolitve. Če je oseba mlajša od 16 let, privolitev zanjo podajo starši ali skrbniki.
 2. Za namene izboljšanja funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti nemotenega delovanja spletne strani in štetja uporabnikov lahko osebne podatke zbiramo tudi prek piškotkov.

Način zbiranja osebnih podatkov

Osebne podatke pridobivamo na različne načine. Neposredno nam jih večinoma posredujete sami z obiskom naše spletne strani, izpolnitvijo spletnega obrazca za nakup izdelkov na naši spletni strani in/ali s prijavo na prejemanje novic. Poleg tega lahko uporabljamo tudi druge dostopne informacije in podatke z raznih javnih virov (javnih registrov, baz podatkov, internetnih aplikacij, družbenih medijev). Na ta način pridobimo kontaktne podatke (vaše ime, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov in ostali posredovani podatki), podatke o strežniku (datumi in časi obiskov, obiskane podstrani, naslov IP, nastavitev časovnega pasu, čas, ki ste ga prebili na našem spletnem mestu, spletna mesta, ki ste jih obiskali tik pred oz. tik po obisku naše spletne strani, posnetki zaslonov ob klikih na tej spletni strani, informacije, ki ste si jih ogledali ali iskali, odzivni čas strani, napake pri prenosih, dolžina obiskov posameznih strani in podatki o interakciji na strani), podatke o napravah (model, operacijski sistem in različico strojne opreme računalnika ali mobilne naprave, spletni brskalnik, ki ga uporabljate, in drugi identifikatorji vaše naprave), informacije o nakupu naših izdelkov (katere izdelke ste kupili), podatke o stikih z nami (datum, čas stika in razlog zanj), podatke o družbenih omrežjih (za ciljno usmerjanje trženjskih aktivnosti, za namen boljše uporabniške izkušnje in prilagajanja ponudbe vašim željam in potrebam). Na zunanje povezave klikate na lastno odgovornost. Ne prevzemamo odgovornosti za nikakršno škodo ali implikacije, ki jih povzroči obisk katere koli navedene zunanje povezave. Če sledite povezavi na drugo spletno mesto, s tem zapustite naše spletno mesto in se to Obvestilo o varstvu osebnih podatkov ne nanaša na vašo uporabo drugih spletnih mest ali vaše dejavnosti na njih.

Uporabniki osebnih podatkov

V naše namene in za naš račun vaše osebne podatke zraven naših zaposlenih uporabljajo pogodbeni obdelovalci, kot so ponudniki informacijske podpore pri obdelavi osebnih podatkov, agencije za spletno oglaševanje ali drugačno izvajanje neposrednega trženja in izvajalci storitev statistike in analitike ter računovodski servisi. Uporabniki so lahko tudi javni organi, drugi državni organi in nosilci javnih pooblastil, ki se jim osebni podatki razkrijejo, kadar tako veleva veljavna zakonodaja. Vašo zasebnost jemljemo zelo resno. Tretjim osebam jo bomo razkrili le, če je to nujno potrebno, če so zaupanja vredne in so z nami podpisale dogovor o nerazkrivanju, ali če ste nam to izrecno dovolili.

Vaši osebni podatki so naša poslovna skrivnost. Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s pooblastili in našimi internimi politikami. Pogodbeni obdelovalci so tako kot mi zavezani k varovanju zaupnih podatkov in spoštovanju pravic posameznikov, zato so vaši podatki varni.

 

Zavarovanje vaših osebnih podatkov

 Za zavarovanje vaših osebnih podatkov bomo uporabili vse organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter kakršna koli nepooblaščena obdelava. Ukrepi lahko med drugim vključujejo notranje pravilnike o varstvu osebnih podatkov, dodatno izobraževanje zaposlenih, interne revizije itd. Drugi možni ukrepi so lahko tudi minimalizacija zbiranja osebnih podatkov, psevdonimizacija, transparentnost, omogočanje posameznikom, da spremljajo obdelavo, ter stalna nadgradnja varnostnih ukrepov.

Vaše pravice glede obdelave osebnih podatkov

Vpogled oziroma dostop do vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli zahtevate s pisno zahtevo, poslano po pošti na naslov Alinea tisk d.o.o., Moškanjci 95 j, 2272 Gorišnica. Kadarkoli lahko zahtevate popravek ali izbris osebnih podatkov, omejite njihovo obdelavo in obdelavi ugovarjate. V določenih primerih imate tudi pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov k drugemu upravljavcu. Slednje je odvisno od tehničnih zmožnosti in internih politik posameznega upravljavca.

Svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za pošiljanje ponudb in obveščanje o novostih lahko kadarkoli prekličete, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi te privolitve za obdobje pred preklicem.

Odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov, ki jih posredujete, ne odgovarjamo. Za le-to je dolžan sam poskrbeti uporabnik.

V skladu s pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja, vas bomo obvestili v primeru kršitve varstva osebnih podatkov.

Vaše zahteve bomo izvršili brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve, razen če veljavna zakonodaja ne določa drugače. Ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev se lahko ta rok podaljša za največ dva meseca. O vsakem takšnem podaljšanju vas bomo obvestili v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Če menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo, lahko vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu na elektronski naslov gp.ip@ip-rs.si oz. po navadni pošti na naslov Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Hramba vaših osebnih podatkov

Podjetje Alinea tisk d.o.o. bo vaše osebne podatke hranilo le toliko časa, kot je to predpisano oziroma dovoljeno ter nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali osebni podatki. Po izpolnitvi namena bomo hranili le tiste osebne podatke, ki smo jih dolžni hraniti na podlagi zakona ali ki bi jih morda potrebovali za dokazne ali obrambne namene, če bi obstajala možnost uveljavljanja pravnih zahtevkov. Ostali podatki se izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

Vaše osebne podatke za namene obveščanja o novostih hranimo do vašega preklica oz. v vsakem primeru največ pet let od podaje soglasja. Po preteku tega obdobja vas bomo ponovno zaprosili za privolitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Končne določbe

Ta Politika zasebnosti je objavljena na spletni strani https://www.speladizajn.si/ in začne veljati 7. 11. 2022.

Politika zasebnosti skupaj s Splošnimi pogoji (objavljeni na spletni strani https://www.speladizajn.si/) in morebitno pogodbo o nakupu izdelkov ali drugo pogodbo predstavlja zavezujočo pogodbo med vami in nami.

Špela dizajn, Špela Miklavž s.p.